(For English, please see below)

Priser medlemskap* hovedforeningen 2021

 • Familiekontingent kr 500,- (inkl.barn inntil 18 år)
 • Aktiv voksen kr 350,- (fra og med 18 år)
 • Aktiv barn/ungdom kr 250,-
 • Støttemedlem kr 300,-

Medlemsskapet faktureres via Klubbadmin og du kan enkelt melde deg inn her: https://medlemskap.nif.no/

Det finnes også ordninger for å få dekket barn og ungdoms idrettsaktiviteter ved behov deriblant Nome kommune's KulturkortLink

Kulturkortskjema kan lastes ned her: Kultur og fritidskort.pdf

*) NB! I tillegg til medlemskap i hovedforeningen kan treningsavgift til de ulike særgruppene, samt lisens til særforbund tilkomme, se egen forklaring om kontingent og lisens lenger ned.

Kontakt Skade-kontoret på e-post skadeil@online.no for spørsmål om medlemskap eller kontakt aktuell særgruppe.

English: 

Come and Join! We want more children, young people, and their families to join our sports club IL SKADE. Please contact our office by email and we will inform you about what kind of activities you can join, and how to become a member! Everyone is welcome!

Note: If you would like to learn more about the sports activites in Lunde and in Nome municipality, you can go to vifritid and read more in your own language (including پښتو (Pashto), English (Engelsk), Norsk (Nynorsk), العربية (Arabisk), Somali (Somali), ትግርኛ (Tigrinja), دری (Dari), and Polski (Polsk)) 

Medlemskontingent, treningskontingent og lisens er ikke det samme

Noen lurer på hvorfor idrettslag har flere kontingenter (og lisens), og vi skal forsøke å forklare etter beste evne. Men først; idrettslag er ikke en butikk, men et fellesskap. Hos oss er du ikke kunde, men medlem. Og idrettslag som IL SKADE er ikke-fortjenestebasert og utbyttet tilbys gjennom tilbud om fysisk aktivitet. 

Hovedkontingent = medlemskapet i IL SKADE

Alle fleridrettslags kontingenter er som regel to- eller tredelt (om man må ha lisens) med en hovedkontingent (medlemsavgift) som betales til hovedforeningen (etter at denne er fastsatt av medlemmene på årsmtøtet). Denne kontingenten utgjør det viktigste årlige bidraget til idrettslagets drift og er selve grunnmuren i idrettslaget. Dette forsterkes ved at det er medlemskontingenten (gjennom antall betalende medlemmer) som danner grunnlag for tildeling av statlige midler (som lokale aktivitetsmidler, LAM). Ved betaling av hovedkontingenten, får du rettigheter i idrettslaget, ta del i idrettslagets aktiviteter (inkl. særgruppene) og samtidig som du forplikter deg til å følge NIFs regelverk. Uten betalt medlemskap, kan du med andre ord heller ikke delta i noen av særgruppenes aktiviteter.

Treningskontingent = avgift for å trene i særgruppene

Den andre kontingenten er treningskontingenten (treningsavgift). Denne betales til særgruppen du er aktiv i (f.eks. ski, fotball, sykkel, håndball, friidrett, orientering osv). Denne avgiften gjenspeiler særgruppens kostnader for å kunne tilby den aktuelle aktiviteten, inkl. kostnader i forbindelse med dommere, kurs, utstyr, subsidiering av drakter, halleie, mm. For å kunne trene i en særgruppe må du også være medlem i idrettslaget, ergo må også hovedkontingenten være betalt.

Lisens

I tillegg til treningsavgiften kan også tilkomme lisens til det aktuelle særforbundet før du (som ungdom f.o.m. 13 år eller voksen) kan delta i kamp og konkurranser. I denne lisensen ligger det ofte en forsikringsordning som kommer utøveren til gode ved eventuelle idrettskader (for barn t.o.m. 12 år ligger denne innbakt i hovedkontingenten i form av barneidrettsforsikring).

Så kort oppsummert: 

 • Er du passivt medlem og ikke deltar i noen aktiviteter, skal du kun betale hovedkontingent (til hovedgruppa)
 • Er du aktivt medlem og deltar i en særgruppes aktiviteter, skal du betale både hovedkontingenten og særgruppens treningsavgift (og evt. særforbunds lisens).

Summen av dette kan selvsagt bli relativt stor, spesielt for familier med flere aktive utøvere. Derfor forsøker IL SKADE å ha så lave medlems- og treningskontingenter som mulig, samtidig som vi opprettholder et godt tilbud. Spesielt familemedlemskap er gunstig. Og vi ønsker at ALLE SKAL MED og finner alltid løsninger ved behov, enten gjennom rabattering/moderasjon, oppdeling av betaling i terminer eller gjennom bruk av kontingentkasse/kultur- og fritidskort

 

Æresmedlemmer

Æresmedlemmer i Idrettslaget Skade per 01.01.2020
 
Olav Ajer
Arne Arnesen
Marianne Dalen
Ragnhild Nygård
Atle Skårdal
Reidar Stavsholt
Steinar Tveito
Jonn Bjørn Aasmundsen
Audhild Arnesen
Nils Per Hovland
Terje Braathen
Otlaug Lunde
Ingvar Ajer

Utmerkelser og priser

Skade har følgende utmerkelser og priser som kan deles ut. Ta kontakt med nærmeste leder for informasjon og innstilling:

 • Innsatspokal
 • Stimulanspokal
 • Æresmedlem
 • Æresmedlem som aktiv utøver
 • Påskjønnelser

Statutter kan du laste ned her

Statutter for ærespris - revidert 2021.pdf

Utmerkelser og priser

Skade har følgende utmerkelser og priser som kan deles ut. Ta kontakt med nærmeste leder for informasjon og innstilling:

 • Innsatspokal
 • Stimulanspokal
 • Æresmedlem
 • Æresmedlem som aktiv utøver
 • Påskjønnelser

Statutter kan du laste ned her

Statutter for ærespris - revidert 2021.pdf

Kalender

Mars
MTOTFLS
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112