Medlemskontingent og treningskontingent er ikke ett og samme

Noen lurer på hvorfor idrettslag har to kontingenter (+lisens), og vi skal forsøke å forklare etter beste evne.

2020-08-19
Mikkel

Men først; idrettslag er ikke en butikk, men et fellesskap. Hos oss er du ikke kunde, men medlem. Og idrettslag som IL SKADE er ikke-fortjenestebasert og utbyttet tilbys gjennom tilbud om fysisk aktivitet. 

Hovedkontingent = medlemskapet i IL SKADE

Kontingenten til fleridrettslag er som regel to- eller tredelt (om man regner inn lisens til særforbund). Man har en hovedkontingent (medlemsavgift fastsatt på årsmtøtet) som betales til hovedforeningen. Denne kontingenten utgjør det viktigste årlige bidraget til driften og er selve grunnmuren i idrettslaget. Dette forsterkes ved at det er medlemskontingenten (gjennom antall betalende medlemmer) som danner grunnlag for tildeling av statlige midler (som lokale aktivitetsmidler; LAM). Ved betaling av hovedkontingenten får du rettigheter og kan ta del i idrettslagets aktiviteter (inkl. særgruppene). Samtidig forplikter du deg til å følge NIFs regelverk. Uten betalt medlemskap, kan du med andre ord heller ikke delta i noen av særgruppenes aktiviteter.

Treningskontingent = avgift for å trene i særgruppene

Den andre kontingenten er treningskontingenten (treningsavgift). Denne betales til særgruppen du er aktiv i (f.eks. ski, fotball, sykkel, håndball, friidrett, orientering osv). Denne avgiften gjenspeiler særgruppens kostnader for å kunne tilby den aktuelle aktiviteten, inkl. kostnader i forbindelse med dommere, kurs, utstyr, subsidiering av drakter, halleie, mm. For å trene i en særgruppe må du (som nevnt over) også være medlem i idrettslaget, ergo må hovedkontingenten være betalt i tillegg til treningskontingenten.

Lisens

I tillegg til treningsavgiften kan også tilkomme lisens til det aktuelle særforbundet før du (som ungdom f.o.m. 13 år eller voksen) kan delta i kamp og konkurranser. I denne lisensen ligger også forsikringer som kommer utøveren til gode ved eventuelle idrettskader (for barn t.o.m. 12 år ligger denne innbakt i hovedkontingenten i form av barneidrettsforsikring).

Kort oppsummert: 

  • Er du passivt medlem og ikke deltar i noen aktiviteter, skal du kun betale hovedkontingent (til hovedgruppa)
  • Er du aktivt medlem og deltar i en særgruppes aktiviteter, skal du betale både hovedkontingenten og særgruppens treningsavgift (og evt. særforbunds lisens).

Summen av dette kan selvsagt utgjøre noen kroner, spesielt for familier med flere aktive utøvere. Derfor forsøker IL SKADE å ha så lave medlems- og treningskontingenter som mulig, samtidig som vi opprettholder et godt tilbud. Spesielt familemedlemskap er gunstig (kun kr. 500 for hele familen i 2020 før treningsavgift og lisens).

Vi ønsker at ALLE SKAL MED og finner alltid løsninger ved behov, enten gjennom rabattering/moderasjon, oppdeling av betaling i terminer, eller gjennom bruk av kontingentkasse/kultur- og fritidskort. 

For informasjon om priser og innmelding, se her:

 https://ilskade.weborg.no/IL-Skade/Toppmeny/Medlemskap.html

 

Kalender

Juni
MTOTFLS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234