Hovedstyrets årsmøte er 11. mars 2020

Sett av datoen for hovedstyrets årsmøte

2020-01-18
Mikkel

Hovedgruppas årsmøte er 11. mars 2020 kl. 18:00 i klubbhuset på Kåsa, Idrettsvegen 10, 3825 Lunde

DAGSORDEN:

• Godkjenne Stemmeberettigede
• Valg av Dirigent
• Valg av Referent
• Valg av 2 medlemmer til å Underskrive Protokoll
• Godkjenne Innkalling med Saksliste
• Godkjenne Forretningsorden
• Behandle Årsmelding*)
• Behandle Regnskap 
• Behandle Innkomne Saker**) (06.03.2020; Ingen innkomne saker)
• Utdeling Priser / Påskjønnelser
• Fastsette Kontingent 2020
• Vedta Budsjett 2020
• Behandle Organisasjonsplan
• Foreta Valg av hovedstyre, Kontrollutvalg, Delegater til høyere organisasjonsledd og av Valgkomité. Godkjenne styrer i særgruppene.

*) Det vil kun bli skrevet ut noen få årsmeldinger til møtet, men du kan laste ned fra hjemmesidene her. Se forside www.ilskade.no og velg "Årsmøteinfo"

**)  Meld inn til leder eventuelle saker du ønsker behandlet på årsmøtet i god tid, og senest innen 2 uker før årsmøtet.

For å være stemmeberettiget på årsmøtet fordres (fra NIF lov paragraf 5):

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som
representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av
kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til idrettslaget.

Se også datoer for de andre årsmøtene under her:

 

SKADEaarsmote2019.png

Kalender

April
MTOTFLS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012