Status trening, kamp og arr. under Covid-19!

Hold deg oppdatert om situasjonen her på våre sider.

2020-03-12
Mikkel

Oppdatering 2. Februar 2022:

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan nå foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig. Husk likevel det gode vi har lært om hygiene gjennom disse 2 årene. Og som alltid gjelder; Møt frisk!

På arrangementer med publikum uten faste tilviste plasser skal arrangøren sikre forsvarlig drift, og at grupper med familie eller andre nærkontakter skal holde én meter avstand til andre. Dersom det ikke skjer noe uforutsett med smittesituasjonen blir denne begrensningen fjernet om to uker (Regjeringen komme tilbake med ny vurdering av smitteverntiltakene 17. februar).

 

Oppdatering 13. Januar 2022:

Lettelser i bestemmelsene for idretten: Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

 

Barn og unge under 20 år:

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet

 

Oppdatering 13. des. '21:

Dessverre flere innstramminger og anbefalinger for idretten i dag, men vi må alle fortsatt bidra til å redusere smittespredning:

Se de nye reglene her gjeldende fra 15/12:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet

 

 

Oppdatering 7. des. '21:

Kortversjonen av nye tiltak mht idretten;

Barne- og ungdomsidretten skjermes i stor grad, mens voksenidretten må ta en god del forholdsregler.

Følg også med på særforbundenes retningslinjer.

Les hele saken på NIF her

 

Oppdatering 4. desember '21:

Smitten øker i samfunnet, så også i Nome.

Den nye omikron-varianten er mer smittsom, men det er ikke kommet nye krav som medfører at vi lokalt ikke kan gjennomføre trening/konkurranser/kamp.

Men vi minner om viktigheten av god hoste- og håndhygiene, samt selvsagt; Føler man seg ikke frisk, holder man seg hjemme...

Hold dere og oss trygge!

For mer informasjon, se:

 https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-nasjonale-restriksjoner-og-anbefalinger/

 

Oppdatering 23. juni '21:

Det er et stort smittutbrudd i Nome og munnbindpåbud gjelder innendørs. Nome kommune oppfordret til at arrangementer avlyses eller gjennomføres uten publikum og at sosial kontakt begrenses. Ledere og trenere vurderer fortløpende om treninger kan avholdes. Oppretthold gode smittverntiltak!

Oppdatering 18. juni:

Her er lettelsene for idretten som er mest aktuelle for oss:

 • Full kontakt for voksne i breddeidretten.
 • Unntak fra avstandskravet for voksne som deltar på idrettsarrangementer innenfor egen region eller krets.
 • Ved idretts, - kultur- og fritidsaktiviteter kan voksne over 20 år samles i grupper på 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
 • Barn og unge under 20 år over hele landet kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse og uten krav om én meters avstand.

Oppdatering 26. mai:

Følgende nasjonale tiltak gjelder for idretten fra 27. mai (NB! lokale retningslinjer må fremdeles følges):

 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • (NB! Lettelser for breddeidrettsutøverne over 20 år med kontakt ligger først inne i trinn 3 fra Helsedirektoratets plan).
 • Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. (Nytt)
 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Oppdatering 11. mai:

Det er nå høyt smittetrykk i en del kommuner nær Nome og vi håper alle legger inn et ekstra gir for å hindre smittespredning. Følg vanlige råd og retningslinjer om Covid og hjelp til med å legge pandemien bak oss. Minner også om at Nome kommune har gjeninnført pålegg om munnbind fra 12. til 25. mai, senere forlenget til 3. juni

Oppdatering 14. april (gyldig fra og med 16. april):

 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Oppdatering 6. april

Nome kommune forlenger munnbindpåbud til 14. april, se også oppdatering 25. mars

 

Oppdatering 25. mars

Nå gjelder munnbindpåbud i Nome og det gjelder også oss i IL SKADE dersom vi ikke kan overholde sosial avstand innendørs f.eks. i Lundehallen eller på møter på Kåsa (hvor vi anbefaler digitale møter som alternativ).

Påbudet gjelder ikke barn under 12 år eller under utøvelse av fysisk aktivitet. 

Inntil videre gjelder påbudet til 6. april

 

Oppdatering 4. mars 

Følg med på smittevernveilederen her: Siste oppdatering var 23. februar. 

Smittevernveilederen 

Følg også med på lokale tiltak/begrensninger her;

Nome Kommune

 

Oppdatering 18. januar '21:

 • Fra og med 20. januar kan barn og unge under 20 år trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

NB! IL SKADE er en klubb drevet 100% på frivillighet og demokratiske prinsipper, og ledere/trenere i de ulike særgruppene bestemmer derfor selv om aktiviteter kan gjennomføres innenfor ovennevnte regler, og innenfor de generelle smittvernsrådene. Siden en del av aktiviteten til IL SKADE foregår i Lundehallen som eies av Nome Kommune, er vi også prisgitt deres tillatelse til trening innenførs.

Oppdatering 6. januar '21: De ekstraordinære smittverntiltakene er forlenget til å gjelde til og med 19. januar 

Oppdatering 4. januar '21: Den nasjonale smittevernveilederenfor idrett er oppdatert og følgende gjelder fra og med i dag for oss: 

 • Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs utsatt til etter 18. januar, inklusive aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Alternativ trening kan gjennomføres ute så lenge meteren overholdes.
 • Aktiviteter utendørs for barn, unge og voksne kan i perioden gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand, én meter. Utendørsaktiviteter som f.eks. fotball og ski må gjennomføres uten kontakt for alle aldersgrupper.
 • De fleste av arrangementene vil ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses. Se for øvrig regler for arrangementer.

Oppdatering 3. januar '21: Ingen innendørstrening mulig før 18. januar 2021. Husk smittevernsregler utendørs

Oppdatering 6. november: Nye tiltak fra Fylkesmannen for Vestfold og Telemark etter møte med kommunene idag. Fylket deles i to soner (1: rød og 2: gul) hvorav Nome er i sone 2 sammen med bl.a. Midt-Telemark kommune. Inntil videre kan breddeidretten fortsette som før i Lunde mht. trening, mens kamper og konkurranser er avlyst/utsatt. Men man må selvsagt ta forholdsregler og bruke sunn fornuft, dvs. vurdere all aktivitet mht. risiko og nødvendighet. Unngå også å trene med kohorter utenfor egen kommune. Hold avstand og tren primært utendørs om du kan.

Til info er alle kommuner i Vestfold og Siljan, Bamble, Skien og Porsgrunn kommune i sone 1, dvs. rød. 

Oppdatering 30. oktober: De nye smittevern-innstrammingene fra regjeringen og FHI med virkning fra 28. oktober berører ikke idretten direkte, men dersom kommunen får et høyt smittepress, kan vi bli pålagt strengere lokale tiltak. Foreløpig har vi ingen slike indikasjoner fra kommunen, men vi minner om viktigheten av at hver og en av oss sørger for godt smittevern, og god hånd- og hostehygiene, samt ikke møter til trening eller kamp om man er syk. 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestfoldogtelemark/nyheter/2020/nye-innstramminger--konsekvenser-for-idretten/

 

Oppdatering 12. oktober: Idag er er det kommet nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett.

 • Breddeidretten for voksne over 20 år gjenåpnes for normal trening. Det åpnes for fase 1, med utgangspunkt i idrettens faseinndelte gjenåpningsprosess. I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd må kommunene vurdere om gjenåpningen av breddeidretten for voksne bør utsettes frem til smitten er under kontroll. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.
 • Det er åpnet for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på kohorter med inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver kohort. Det vil fremdeles være en grense på 200 personer som kan delta på innendørs arrangementer.
 • Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. For øvrig bør ventilasjon følge vanlige rutiner.
 • Ved trening med høy intensitet, for eksempel ved kondisjonstrening i sal, bør avstand mellom personer økes til minst 2 meter. Under høyintensitetstrening produseres det mer dråper og risikoen for smitte øker. Økt avstand og god ventilasjon vil kunne redusere denne risikoen.
 • Presisering om at for barn til og med barneskolealder vil det kunne være utfordrende å sørge for avstand mellom barna gjennom hele aktiviteten. Ved aktiviteter som innebærer faste deltakere, er det derfor ikke nødvendig at barn til og med barneskolealder holder avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i veiledere for barnehager og skoler.
 • Presisering om at i aldersgruppen som omfatter ungdomsskole og videregående skoler bør det være en meters avstand mellom utøverne unntatt der det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.
 • Se endringsloggenpå Helsedirektoratets sider.

Oppdatering 30. september. Regjeringen åpner nå for kontakttrening i breddeidretten også for de over 20 år fra 12. oktober, men OBS! Vi følge "fase-systemet" til NIF, ergo er det ikke fritt frem for alle enda. Alle særgruppene må sette seg inn i fasene til sin særidrett. Informasjon kan finnes her: NIFs prioriteringsliste Som den oppmerksomme vil se, innebærer fase 1 ingen reell endring for oss i IL Skade enda.

 

Oppdatering 25. september: Smittevernveilederen for idretten er oppdatert med tiltak som kan være aktuelle ved økt smitterisiko, presisering rundt treningskamper vs arrangement, presisering rundt 1 meters avstandsregelen, samt at alle som har trening, kamp, arrangement og møter, må sørge for smittesporingslister med navn og telefonnummer på deltakere mht. kontaktsporing. Disse listene skal oppbevares 10 dager, deretter makuleres.

Alle som har spørsmål rundt Covid-19 smittevern knyttet til IL SKADE kan ta kontakt med hovedgruppa via leder
 

Oppdatering 13. august: 48-timers regel utgår, og unge under 20 år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt innen 48 timer og delta i flere grupper per uke, gitt at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.   

 

Oppdatering 10. august: Gjenåpning av kamper og konkurranser for kontaktidretter for breddeutøvere over 20 år foreløpig settes på vent og vil ikke bli gjenåpnet 1. september. Også kontakttrening for voksne (20 år og eldre) er ikke lov. For barne- og ungdomsidretten gjelder fortsatt smittevern-tiltak, samt registreringsplikt av deltakere og tilskuere ved trening, kamper og arrangement/møter.

 

Oppdatering 30. juli: Barne- og ungdomsidretten gjenåpner fra 1. august inkl. unntak fra 1-metersregelen. Denne beslutningen innebærer at det igjen åpnes for kamper og andre konkurransesituasjoner for barne- og ungdomsidretten opp til og med 19 år, innenfor de respektive idrettskretsenes grenser. 

 

Oppdatering 8. juli: Mulig å bruke fotballbanene og IL SKADE's andre uteanlegg i Lunde i sommer til uorganisert aktivitet

 

Oppdatert 20. mars: Første hele uke har gått siden all organisert idrett og trening opphørte pga. virussituasjonen. Det er trist uten aktivitet i Lundehallen og på Kåsa, og på våre andre idrettsarenaer, men det er dessverre nødvendig en stund til. Disse anleggene er å anse som stengt, selv om ikke alle er fysisk lukket.

FHI ber oss alle om å delta i denne dugnaden mot Corona-viruset og at vi begrenser antall personer vi har kontakt med til noen få. Akkurat nå er organisert idrett relativt sett uviktig, men kommer kanskje til å bli enda viktigere enn før når dette er over. 

Inntil da følger vi rådene fra FHI og kommuneoverlege, inkl. at vi passer på hverandre, unngår stigmatisering og utestenging. 

 

Oppdatert 12. mars kl. 13: Etter at IL SKADE på eget intiativ innstillte all treningsaktivitet i morges, ser vi nå at også særforbundene stopper alle breddeaktiviteter fra og med i dag og ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger, kampaktivitet samt kurs- og møtevirksomhet.

12/3: Kl. 10: IL SKADE innstiller på eget intiativ all organisert treningsaktivitet i alle særgrupper inntil videre! Dette er "føre-var" og vi har INGEN melding om at noen av våre medlemmer er Corona-syke. Men vi tar vårt ansvar for å begrense spredningen for å beskytte de eldre og mennesker med nedsatt immunforsvar. Husk at alle kan holde seg i form med ulik egentrening så lenge dere er friske.

Spørsmål kan rettes leder *)

Forøvrig følger vi retningslinjene fra kommuneoverlegen tett. Følg med på sidene til Nome kommune om situasjonen generelt og her om treningssituasjonen spesielt. Forøvrig forutsetter vi at alle vektlegger god hoste- og håndhygiene, ikke møter på trening syk (eller om de har hatt nærkontakt med syke) og at alle gode og sunne forholdsregler tas. 

 

Kalender

August
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234