Hovedstyrets årsmøte er 11. mars 2020

Sett av datoen for hovedstyrets årsmøte

2020-01-18
Mikkel

Hovedgruppas årsmøte er 11. mars 2020 kl. 18:00 i klubbhuset på Kåsa, Idrettsvegen 10, 3825 Lunde

DAGSORDEN:

• Godkjenne Stemmeberettigede
• Valg av Dirigent
• Valg av Referent
• Valg av Medlemmer (2) til å Underskrive Protokoll
• Godkjenne Innkalling med Saksliste
• Godkjenne Forretningsorden
• Behandle Årsmeldinger
• Behandle Regnskaper (revidert)
• Behandle Innkomne Saker* 
• Utdeling Priser / Påskjønnelser
• Fastsette Kontingent 2020
• Vedta Budsjett 2020
• Behandle Organisasjonsplan
• Foreta Valg av hovedstyre, Kontrollutvalg, Delegater til høyere organisasjonsledd og av Valgkomité. Godkjenne styrer i særgruppene.

*NB! Meld inn til leder eventuelle saker du ønsker behandlet på årsmøtet i god tid, og senest innen 2 uker før årsmøtet.

For å være stemmeberettiget på årsmøtet fordres (fra NIF lov paragraf 5):

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som
representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av
kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til idrettslaget.

Se også datoer for de andre årsmøtene under her:

 

SKADEaarsmote2019.png

Kalender

Februar
MTOTFLS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291